Với Quảng cáo hiển thị của Google, các nhà quảng cáo có thể tải quảng cáo của riêng mình lên hệ thống. Điều này giúp họ kiểm soát tốt hơn việc thông điệp sẽ hiển thị như thế nào đến người tiêu dùng. Quảng cáo đã tải lên có hai loại nào?