Pete là giám đốc tiếp thị của một công ty xe hơi điện. Gần đây, anh ấy đã chọn “khách hàng tiềm năng” làm mục tiêu tiếp thị cho Chiến dịch tìm kiếm trên Google của mình. Anh ấy hy vọng sẽ đạt được điều gì khi chọn “khách hàng tiềm năng” làm mục tiêu của mình?